RADNJA JE ZATVORENA!


Bijar (Bidjar)

Bijar je ime malog kurdskog sela-gradića u zapadnom Iranu u provinciji Kermanshah. Udaljen je oko 80km severoistočno od grada Senneh. Bijar tepisi spadaju u kurdsku grupu tepiha i njihovi su najpoznatiji predstavnici.

Bijar tepisi su kombinacija seoskih i nomadskih tepiha.

U žargoni Bijar tepisi se zovu “čelični tepih persije”. To je najčvršća struktura nekog tepiha na svetu. Bijar tepihe nije preporučljivo savijati jer zbog svoje strukture osnove mogu da puknu.

Njihova glavna odlika su strukturalna snaga i težina tepiha mada je debljina tepiha srednja ali je zato gustina izuzetna. Gustina ovog tepiha najviše ima da zahvali odličnoj nabijenosti čvorova i tome da se prilikom upredanja vune koristi ekstra mera. Debele pamučne strune koje se koriste prilikom pravljenja potke-osnove tepiha takode doprinose njegovoj težini. Bijar tepisi nespadaju u grupu tepiha sa veoma visokim čvoražama.

Bijar tepih je najpogodniji tepih za prometna mesta.

Pored posebne strukture Bijar tepisi imaju posebnu tehniku (tzv. mokri razboj) kojom se dodatno dobija na kompaktnosti i čvrstini tepiha. Ova tehnika se sastoji u tome da se potka koja je razapeta na razboju i vuna konstantno održavaju mokrom kako bi se strune prilikom nabijanja slepile jedna za drugu i ispresovale vunu kojom se čvoraju čvorovi. Sve to zajedno čini kompaktnu celinu kada se tepih na kraju osuši jer se materijal zategne i skupi. Još jedna karakteristika izuzetne čvrstoce Bijar tepiha je specifičan način formiranja potke-osnove tepiha. Za osnovu-potku se koriste pamučne strune raznih debljina. Prvo se formira vertikalna potka tako što se strune iste debljine razapnu uz razboj i veoma jako zategnu poput struna na harfi. Onda se izmedu ovih vertikalnih struna provlače horizontalne strune. Horizontalne strune se provlače naizmenično izmedu vertikalnih struna i to tako da jedna ide prvo ispod pa iznad vertikalne strune sledeća ide obrnutim redosledom. Izmedu svakog reda čvorova mogu da budu dve ili tri horizontalne strune potke. Ako su dve strune prva je onda veoma zategnuta a druga je labavija, a ako su tri strune onda su prva i treća jako zategnute dok je druga odnosno ona u sredini labavija. Jedna od ovih horizontalnih struna koje se provlače posle svakog reda čvorova uvek je deblja od ostalih kako bi se vertikalna potka izmestila iz ose, tako da se vertikalne strune potke nalaze depresirane u dva nivoa. Posle svakog reda horizontalnih struna potke (dve ili tri jedna za drugom) ide red čvorova. Čvorovi se nabijaju spravom nalik na češalj ili kandžu.

Bijar tepisi bi se pre mogli svrstati u seoski tip tepiha nego u gradski, jer se mnogo češće prave u kućama (privatnoj radinosti) nego u radionicama, mada u novije vreme ima dosta primeraka izradenih u radionicama. Po dizajnu je negde na granici izmedu gradskog i seoskog tipa tepiha. Zastupljene su i geometrijske i naturalističke forme dizajna, mada su naturalističke forme dominantnije. Neki primerci se mogu svrstati u gradski tip tepiha a neki u seoski. Dizajn mustre kod Bijar tepiha mogu da budu organizovane tako da je celo polje ispunjeno istom šarom ili da se u polju nalazi prošireni heksagonalni medaljon. Jedan od najčešće korišćenih motiva kako kod Bijar tepiha sa centralnim medaljonom u polju ili kod onih bez medaljona je “ HERATI”. Dizajn kompozicija “ medaljon i ugao” u herati šari sa heksagonalnim medaljonom koji ima pendante je maltene zaštitni znak Bijar tepiha. Najcešce se formira nekoliko heksagonalnih medaljona jedan u drugom i oni su sve veci kako se udaljavaju od centra tepiha. U ovoj dizajn kompoziciji ceo tepih izuzev bordure je ispunjen herati motivom. Pored herati motiva prisutni su još i boteh, mina-khani, zell-i-sultan i gul farangi. Bijar tepisi imaju nekoliko manjih pored jedne glavne bordure. Jedan od najčešće zastupljenih motiva kod Bijar bordura je Shah Abbasi.

Najzastupljenije boje su: marinsko plavo, svetlo plavo, trešnja crveno, braon, roze, žuto, oker, bež I slonova kost. U najvecem broju slučajeva tkači prilikom izrade koriste turski(simetričan, ghiordes,turkbaf) tip čvora, mada se može naići i na poneki Bijar tepih izraden persijskim (asimetričan, senneh,farsibaf) tipom čvora.


<<<<........nazad

 

 

 

 

 

GALERIJA ESFAHAN
                                                                            
11070 Novi Beograd
                                                                             
Sava Centar
Milentija Popovića br. 9, lokal br. 61
(pored glavne blagajne)

www.persijskitepisi.com
office@persijskitepisi.com

   

NAJBOLJI SAVET
ZA KUPOVINU

Kupjte persijske tepihe u specija- lizovanim radnjama za prodaju
persijskih tepiha koje uvoze robu direktno iz Irana 
design by www.eklipsa.com